De stichting

Stichting Voedselbos Breedenbroek

De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Email: info@voedselbosbreedenbroek.nl

KvK-nummer: 84808195

Btw-ID: NL863381984B01

Bezoekadres: Terborgseweg 28A, 7084AJ Breedenbroek

Voormalige eenmanszaak met Btw-ID: NL003071501B12

Bestuur:

Voorzitter: dr. Jurriaan J. Hölzenspies

Secretaris/penningmeester: Rutger R.M. Spiertz

Bestuurder: dr. ir. Philip K.F. Hölzenspies

Beleidsplan en begroting:

Doelstelling en statuten:

De stichting heeft als doel: het bevorderen van duurzame plantaardige kringlooplandbouw, het stimuleren van biodiversiteit en koolstofopslag, het toevoegen van sociale waarde op zowel lokaal als regionaal niveau, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ter verduidelijking zijn de volgende subdoelen gedefinieerd:

a. Verspreiden van kennis over voedselbossen en permacultuur om anderen te motiveren en te faciliteren om deze vorm van landbouw te gaan bedrijven.
b. Vergaren van data voor wetenschappelijk onderzoek naar voedselbossen om te kunnen beoordelen of deze voedselproductie methode duurzaam is en voldoende voedsel kan opleveren per hectare.
c. Normaliseren van voedsel afkomstig uit voedselbossen onder meer door het te combineren met reeds bekende plantaardige voedselbronnen.
d. Bewerkstelligen van een toename in de biodiversiteit in Voedselbos Breedenbroek.
e. Beperken van klimaatverandering middels het vastleggen van koolstof uit de lucht.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.


Voorzitter Jurriaan Hölzenspies, ook bekend als “stickwatcher”, tijdens een sneeuwstorm op Galdhøpiggen in Noorwegen 2015

Comments are closed.