Voedselbos Breedenbroek

Ons huidige landbouwsysteem heeft een vernietigende uitwerking op de natuur en een complete herziening van dit systeem is onvermijdelijk als we toekomstige generaties een leefbare wereld gunnen. Met de aanleg van Voedselbos Breedenbroek poog ik een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het doel van dit voedselbos is om door het hele jaar heen gezonde plantaardige voeding te produceren voor zoveel mogelijk mensen, zonder gebruik van kunstmest, dierlijke mest, compost of bestrijdingsmiddelen.

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een zelfonderhoudend voedselproductiesysteem waarin een natuurlijke bosrand wordt nagebootst met behulp van zoveel mogelijk producerende en ondersteunende planten.

Comments are closed.